İskele Teftişi Eğitiminin Hedefi

Geçici bir yapı olan iskelelerin; ilk kullanım öncesi, daha sonra en kötü ihtimalle 7 günde bir ya da yapılarında en küçük bir değişiklik meydana geldiğinde bu süreyi beklemeksizin teftiş edilmeleri gerekmektedir. Bu eğitim, temel iskeleler denilen temel yapıdaki sabitlenmiş, kule tipi ve kuş kafesi iskeleleri teftiş etmek için gerekli bilgiyi katılımcılara sağlamayı hedeflemektedir.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Gelişmiş ülkelerdeki iskele mevzuatının ortak yanlarını, iskeleler konusundaki en iyi uygulamaları (best practice), iskelenin temel bileşenlerini, zemin ve sabitleme gibi unsurları, iskele tiplerini, teftişte dikkat edilmesi gereken hususları öğreneceklerdir.

Kimler Katılabilir

En az lise düzeyi tavsiye edilmekle birlikte ortaokul seviyesindeki çalışanların da katılması mümkündür. İskele teftişi gerçekleştirecek personele aldırılması gereken eğitimdir.

Eğitim İçeriği

 1. Dünyada iskele eğitimleri ve sınıflandırılması
 2. İskele türleri
 3. Bağlantı elemanları
 4. Kelepçeler
 5. Kelepçe Türleri
 6. İskele boruları
 7. İskele kalasları
 8. Ana bileşenler (Dikmeler, Kirişler, Traversler, vb.)
 9. Zemin
 10. Çalışma platformları
 11. Merdivenler
 12. Sabitlemeler
 13. Fileleme
 14. Sabitlenmiş iskeleler
 15. Kule tipi iskeleler
 16. Kuş kafesi iskeleler
 17. İskele etiketleri
 18. İskele teftiş formu

Eğitim Süresi

2 (İki) Gün

Katılımcı Sayısı

20 (Yirmi) Kişi