Temel İSG Eğitiminin Hedefi

İşyerinde görev alan işgücü (şirket çalışanları, alt yükleniciler, çözüm ortakları, servis sağlayıcılar) üyeleri için İş Sağlığı ve Güvenliği temel bilgilerini aktarmak ve yasal gereklilikler hakkında bilgi vermek.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Tanımlarını, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Bigilerini, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Kavramlarını, İşyerindeki Temel Tehlike Kaynakları ve Riskleri, İşyerinde Güvenli ve Sağlıklı Çalışma İlkelerini, Acil Durumların Türlerini ve Davranış İlkelerini, Kişisel Koruyucu Donanımların Türleri ve Temel Kullanım Şartlarını öğrenecekler.

Kimler Katılabilir

İşyerinde çalışan tüm çalışanlar.

Eğitim İçeriği

 1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 3. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 4. İşyeri temizliği ve düzeni,
 5. Ergonomi,
 6. Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 7. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 8. Meslek hastalıklarının sebepleri,
 9. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 10. Biyolojik risk etmenleri,
 11. İlkyardım ve kurtarma
 12. Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,
 13. Elle kaldırma ve taşıma,
 14. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 15. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 16. Ekranlı araçlarla çalışma,
 17. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 18. İş kazalarının sebepleri,
 19. Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması,
 20. İş hijyeni

Eğitim Süresi

1 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 20 (Yirmi) kişi

Notlar

Eğitimde T.C., AB, ILO ve Diğer Uluslararası Yasal Referanslara da yer verilmektedir