İş Güvenliği Temel Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Eğitiminin Hedefi

Evrensel Toplam Kayıp Kontrolü (Total Loss Control) İlkeleri ve Uluslararası İSG Yönetim Sistemi Modelleri ile uyumlu İşyeri Temel Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme tekniklerini uygulamalı olarak aktarmak

Eğitim Sonunda Katılımcılar

 • Topla Kayıp Kontrolü İlkelerini
 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Bigilerini
 • İşyeri Temel Tehlike Kaynaklarını
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına yol açan Risk Etmenlerini
 • İş / Görev / İşyeri / Acil Durum / Kimyasal / Ergonomik Risk Analizlerini
 • İSG Risk Değerlendirme İyi Uygulama Tekniklerini
 • İSG Risk Yönetimi – Stratejik Kurallarını

öğrenecekler.

Kimler Katılabilir

Ulusal İSG Yasal Düzenlemeleri kapsamında İSG Risk Değerlendirme Ekip Üyeleri, Saha Ekipleri, Yöneticiler ve Uzmanlar / Danışmanlar

Eğitim İçeriği

 1. Evrensel Toplam Kayıp Kontrolü (Total Loss Control) İlkeleri ve İşyerinde Modern İSG Yönetimi Referansları
 2. Tehlike ve Risk Kavramları
 3. Risk Yönetimi, Risk Değerlendirme, Risk Analizi, Tehlike Analizi ve İş Etüdü İlişkileri
 4. Evrensel Risk Kontrol Hiyerarşisi
 5. Atölye Çalışması -1 JENERİK RİSK DEĞERLENDİRME GRUP ÇALIŞMASI
 6. Risk Analizi Yöntemleri ? Uluslararası Yaklaşımlar ve İyi Uygulama Örnekleri
 7. Adım Bazlı Risk Analizi (JSA ve TRA Kavramları)
 8. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde / İşyerlerinde Risk Analizi
 9. Risk Değerlendirme Süreç Yönetimi ve Ulusal İSG Mevzuatı İlişkisi
 10. Kaza / Olay Oluşum Modelleri Kapsamında Risk Yönetimi
 11. Ergonomik Risk Değerlendirme ve İşyeri Ergonomi Tasarımı Temel Bilgileri
 12. Atölye Çalışması – 2 KİMYASAL RİSK DEĞERLENDİRME GRUP ÇALIŞMASI
 13. Risk Değerlendirme Yönetim Planı, Gözden Geçirme ve Kayıtlar

Eğitim Süresi

2 (İki) Gün

Katılımcı Sayısı

16 (Onaltı) Kişi

Notlar

Eğitimde T.C., AB, ILO ve Diğer Uluslararası Yasal Referanslara da yer verilmektedir