İnşaat İşlerinde İSG Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Eğitiminin Hedefi

Endüstriyel İnşaat ve Proje Yönetimi alanlarında şantiye Sağlık ve Güvenlik Planı oluşturulması, iş kazası ve meslek hastalığı risk etmenlerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve yönetimi konularında uluslararası Risk Değerlendirme Yöntemlerimi uygulamalı olarak aktarmak

Eğitim Sonunda Katılımcılar

 • İnşaat İşlerinde Temel İSG Risklerinin Kaynaklarını
 • Şantie Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlama İlkelerini
 • İnşaat Endüstrisi için Yüksek Risk Taşıyan Faaliyetleri
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına yol açan Risk Etmenlerini
 • Şantiye Tehlike Belirleme ve Risk Hesaplama Tekniklerini
 • Teknik Emniyet İyi Uygulamalarını
 • Şantiye İSG Yönetimi Organizasyonu ve Risk İletişimi İyi Uygulamalarını

öğrenecekler.

Kimler Katılabilir

İnşaat İşlerinde görev alan İş Güvenliği Uzmanları, Sağlık ve Güvenlik Birimi Yöneticileri, Proje Sorumluları, Denetleyiciler ve Şantiye Ekip Liderleri ile Acil Durum Koordinatörleri

Eğitim İçeriği

 1. Evrensel Toplam Kayıp Kontrolü (Total Loss Control) İlkeleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Düzenlemeleri
 2. Tehlike ve Risk Kavramları, Tehlike Analizi – Risk Analizi – Risk Değerlendirme Tanımları
 3. İnşaat İş Kolunda Riskli Operasyonlar
 4. Saha Çalışmaları için Tipik Risk Değerlendirme Teknikleri
 5. Atölye Çalışması -1 YÜKSEKTE ÇALIŞMA JENERİK RİSK DEĞERLENDİRME GRUP ÇALIŞMASI
 6. Teknik Emniyet Kuralları
 7. Şantiye Sağlık ve Güvenlik Planı
 8. Risklerin Kontrol Sırası ve İyi Uygulamalar
 9. Atölye Çalışması – 2 KRİTİK YÜK KALDIRMA RİSK DEĞERLENDİRME GRUP ÇALIŞMASI
 10. Şantiye İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
 11. Şantiye Acil Durum Yönetimi
 12. Risk Değerlendirme Yönetim Planı, Gözden Geçirme ve Kayıtlar

Eğitim Süresi

2 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 (Onaltı) kişi

Notlar

Eğitimde T.C., AB, ILO ve Diğer Uluslararası Yasal Referanslara da yer verilmektedir