Ergonomik Risklerin Yönetiminde Değerlendirme Teknikleri Eğitiminin Hedefi

Ergonomik Risklerin Yönetiminde Değerlendirme Teknikleri eğitimin amacı ergonomi kavramını açıklamak, iş ? ekipman ? çalışan etkileşimlerinde karşılaşılan riskleri belirleme ve temel ergonomik önlemleri özetlemek; Ekranlı araçlarda yapılan sürekli veya kesintili işler sırasında çalışanların maruz kalabileceği fiziksel, çevresel ve psiko-sosyal tehlikeleri anlatmak;bu alanda mevzuata uyum için gerekenleri bildirmek; Ofislerde yapılacak risk değerlendirmelerinde, katılıcımların kendi başlarına uygulayabilecekleri, temel yöntemleri anlatmak, eylem planı oluşturabilecekleri ipuçları vermek ve iyileştirme süreçlerini ana hatlarıyla belirlemektir.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

İşyerinde karşılaşılan İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik tehlike kaynakları konusunda farkındalık sahibi olacak, Ofislerde kullanılan ekranlı araçların kullanımında oluşabilecek Çalışan Sağlığı açısında tehlikeleri öğrenecek, elle kaldırma-indirme işlemleri sırasında risk değerlendirmesi yapmak için gereken altyapıya sahip olacak, Etkili çözüm stratejilerini kişisel olarak oluşturabilecek,Daha ergonomik bir çalışma ortamının nasıl oluşturabileceğine dair genel bilgilere sahip olabileceklerdir.

Kimler Katılabilir

Risk değerlendirmesi yapmak isteyen denetimciler, alt ve üst düzey yöneticiler, İş Güvenliği Uzmanları

Eğitim İçeriği

 1. Ergonomi Kavramı
 2. Mevzuata Uyum Gereklilikleri
 3. Ergonomi kaynaklı tehlikeler ve bunlardan kaynaklanan sağlık problemleri
 4. Sırt ve omurganın anatomisi
 5. Kontrol stratejileri
 6. Ergonomik Risk Değerlendirmesi (Basit Metod)
 7. Risk azaltımı & Düzenleyici ve önleyici faaliyetler
 8. Kinetik elleçleme tekniği
 9. Elle ve vücutla çalışmayı etkileyen faktörler
 10. Kaldırma işleri, taşıma işleri ve takım çalışması işlerinin analiz farkları
 11. İtme ve çekme işlerindeki risklerin değerlendirilmesi
 12. Ergonomik risk analizi skor kartlarının doldurulması

Eğitim Süresi

2 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 (Onaltı) kişi