İş Güvenliği Liderliği Çözümleri

Liderlerin iş güvenliği odaklarını geliştirmek amaçlı çözümler sadece eğitim şeklinde sunulduğunda liderlerin davranışlarında kalıcı iyileştirmelere sebep olamamaktadır.

Her düzeyden yöneticinin iş güvenliği liderlik yaklaşımlarını ve uygulamalarını geliştirmek önce onların İSG liderliği stillerini ve davranışlarını ölçmek, daha sonra atölye çalışmaları ile gerekli bilgi seviyesine ulaşmalarını sağlamak, ardından da birebir koçluk ile mümkün olabilmektedir.

İş güvenliği liderliğini Liderlik Teşhis Aracı (Leadership Diagnostic Instrument – LDI) denilen araştırma yöntemleriyle kurumunuzdaki her bir lider için ayrı ayrı ölçümlemek ve rapor haline getirmek mümkün olmaktadır. Kurumunuz bu çalışma sonucunda tüm liderleriniz için genel liderlik düzeyinizi ve bunun alt kırılımlarını görebilecek, liderleriniz de kendilerinin iş güvenliği odaklı liderlik sonuçlarını ayrıntılı rapor olarak alabileceklerdir.

Ardından İş Güvenliği Odaklı Liderlik (Leading with Safety – LWS) atölye çalışmaları ile her lider iyi bir İSG lideri olabilmek için gereken yöntem ve davranışları öğrenebilecektir.

Sözkonusu liderlerin gelişimi, yukarıdakilere ilaveten her bir liderin bire bir alacağı koçluk seanslarıyla sağlanabilir.

Dönüşen Adam olarak diğer eğitim firmalarının aksine İSG liderliği eğitimleri vermememiz, onun yerine yukarıdaki çözümleri kurumunuza uyarlamamız, iş güvenliğinde liderliğin en etkin bu şekilde geliştirilebileceğini kanıtlayan bilimsel araştırmaların bir sonucudur.