Filo Risk Yönetimi Eğitiminin Hedefi

Kurumsal ve kişisel kayıpların önüne geçilmesi, oldukça karmaşık olan filo risk yönetimini tüm sürücülerin ve ilgili yöneticilerin anlaması, bu konuya değer tayin etmesi, konularında tam bir bilgilenme ve uygulama deneyimi sağlanması amaçlanmaktadır.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Katılımcılar, kurumlar için sürüş yapan personelin, filolarındaki araçların ve öznel yol ve yük risklerinin profesyonelce ve çağdaş anlamda idare edilmesi amacını taşımaktadır.

Kimler Katılabilir

Filo yönetiminde yer alan kişiler

Eğitim İçeriği

  1. Kurumsal Yol Güvenliği Politikası'nın (KYGP) hazırlanması
  2. Türkiye' deki yol güvenliği sorunları ve kurumlar için küresel çözümler
  3. Sürücü işe alım süreçlerinde mükemmellik döngüsü ve davranış envanterleme
  4. Ulusal Çevre Mevzuatı yönüyle Petrokimya Sektörü için Yasal Referanslar
  5. ADR, Defansif Sürücülük, ileri Sürücülük, Yorumlamalı Sürüş, Anti-Kayma, Anti-Devrilme, (Anti-Skid, Anti-Rollover) Tanker-Ağır Vasıta Temel Sürüş, Off-road 4X4, Makam Sürücüleri, Kaçış ve Güvenlik Sürüşü v.b. çok sayıda aday eğitimlerin hangilerinin kurum için gerektiği, kime gerektiği ve genel içerikleri
  6. Güzergah risk planlaması ve yol-rota risk analizi,
  7. Mevsimsel ve bölgesel risklerle mücadele
  8. Temel trafik kazası araştırması ve kök sebep analizi, polis raporu yorumlama

Eğitim Süresi

2 (İki) Gün

Katılımcı Sayısı

16 (Onaltı) Kişi

Notlar