Eğitiminin Hedefi

Eğitimde ISO 45001?e dayalı süreçlerin uygunluğunu ve uygulamasını değerlendirmek ve raporlamak için gerekli becerileri geliştirmek amaçlanmaktadır. Bir tetkikin nasıl başlatılacağı, tetkik faaliyetlerine nasıl hazırlık yapılacağı ve nasıl yürütüleceğini, tetkik raporlarının nasıl birleştirip dağıtılacağını ve takip faaliyetlerinin nasıl tamamlanacağının öğretilmesi hedeflenmektedir. 

Kimler Katılabilir

Bir firmada ISO 45001 iç tetkikçisi rolündeki kişiler, firmalarında ISO 45001 yönetim sisteminden genel olarak sorumlu personel.

Eğitim İçeriği

 • Denetim ve denetçi kavramları
 • Denetim programlanması
 • Yeterlilik/Uygunluk denetimi
 • Denetime hazırlık
 • Denetimin gerçekleştirilmesi
 • Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
 • Denetim raporlaması
 • Takip denetimleri
 • Düzeltici faaliyetler
 • Denetimlerin psikolojik boyutları
 • Denetimde etkin iletişim
 • Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
 • Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • Entegre sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitim Süresi

2 (İki) Gün 

Katılımcı Sayısı

16 (Onaltı) Kişi

Eğitim Tarihleri & Ücret Bilgisi

Bu eğitimin tarihlerini, ücret bilgisini görmek ve kayıt olmak için tıklayınız.