İş Güvenliği Süreçlerinde Değişim Yönetimi Eğitiminin Hedefi

Kurumlarda; personel, operasyon, sistem, prosedür, ürün, ekipman, mevzuat vb. konularda gerçekleşen değişimler isg tehlikerini ve dolayısıyla riskleri arttırmaktadır. Bu değişim sürecinin getireceği riskleri öngörmek ve yönetmek eğitimin amacıdır.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Değişim geçiren alanları tespit etmeyi, o değişimlerin getireceği riskler için analiz yapmayı ve operasyon sürecine işleyen bir prosedür olarak yer almasını sağlamayı öğrenecektir.

Kimler Katılabilir

İş sağlığı ve güvenliği, insan kaynakları, teknik, operasyon, satış ve pazarlama gibi bölümlerin yöneticilerin katılması önerilir.

Eğitim İçeriği

  1. Değişim yönetimi gerektiren süreçlerin tespiti
  2. Değişim yönetimi döngüsü
  3. Değişim tanımlanması
  4. Değişim soru listelerinin hazırlanması
  5. Değişim etkilerinin tartışılması
  6. Risk değerlendirme ve yönetimi
  7. Değişimin onaylanması ve uygulanması
  8. Değişimin onaylanması ve uygulanması

Eğitim Süresi

1 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 (Onaltı) kişi