Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitiminin Hedefi

Büyük işletmelerin faaliyetlerinin çeşitliliği itibarıyla yaşadıkları riskleri bertaraf etmek için geliştirdikleri teknolojik, yönetsel veya davranışsal sistemlerin aksaması durumunda oluşan sarsıcı olay ve kazaların nasıl idare edileceği, zararın nasıl kısıtlanacağı ve marka değerinin nasıl korunacağı konusundaki bilgi aktarımı eğitimin ana hedefidir.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Bir işletmenin her aşamasında (genel müdürlük birimlerinden, dağ başındaki şantiyesine kadar) iyi yapılandırılmış, düzenli olarak test edilen ve yönetim seviyeleri tarafından iyi bilinen iyi bir acil durum / kriz yönetimi sistemi, standardı ve egzersizlerinin geliştirilmesi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Kimler Katılabilir

Birim yöneticileri, idari, hukuki, mali, mühendislik, iş sağlığı ve güvenliği, insan kaynakları, kalite, işyeri sağlık birimleri yöneticileri, AD/KY sorumluluğu bulunanlar, AD/KY sisteminden haberdar olması gereken kişiler

Eğitim İçeriği

 1. Büyük işletmeler için Acil Durum / Kriz Yönetimi (AD/KY) sistemi nedir?
 2. İşletmenin AD/KY politikasının belirlenmesi
 3. Koruma sırasının tayini
 4. İşletmenin sistemi konusunda bilinçlendirme
 5. İşletme haberleşme/aktivasyon/sorumluluk tablolarının hazırlanması ve işletilmesi
 6. Acil durum destek merkezi ve odası gereklilikleri
 7. AD/KY konu ve olasılıklar listesi ve maliyet potansiyeli
 8. Sürekli devirli sorumlu müdürlüğün ihdası ve duyurulması
 9. Problem yönetiminin temel prensipleri
 10. AD/KY cevabının başarısı neye bağlıdır?
 11. Şöhret kaybı ve maliyet etkisine ilişkin dünyadan örnekler
 12. Grup acil durum planının hazırlanması
 13. En küçük birim: Olay yönetim takımı, roller ve sorumluluklar
 14. Bir milli plana duyulan ihtiyaç
 15. İş destek/devamlılık takımı roller ve sorumluluklar
 16. Grup Kriz takımı, roller ve sorumluluklar
 17. Anahtar lokasyonların belirlenmesi ve iletişimi
 18. Sorumlulukları belirlemek ve yayınlamak
 19. Olay sırası notifikasyon (bildirim) düzeni ve şeması
 20. Olay yönetim – iş devamlılık ilişkisi
 21. Kullanılacak çeşitli yazılı raporlar ve amaçları
 22. Özet, kapanış ve temenniler

Eğitim Süresi

1 (Bir) Gün

Katılımcı Sayısı

16 (Onaltı) Kişi

Notlar

Bu eğitimin devamı olarak, bir sanal krizin çıkarıldığı ve tüm katılımcıların işlerinin başındayken bu krize muhatap kalıp, onu gerçekte nasıl yöneteceklerinin tespit edildiği, analiz edildiği ve feedback alındığı 'uygulama' aşamasının da alınması tavsiye edilir.

Bu konuyla ilgili danışmanlarımızın geçmişte gerçekleştirdiği webinar'ın kaydına ulaşmak için aşağıdaki link'i tıklayınız.