İSG Yöneticiliği: Zorluklarla Baş Etmek Eğitiminin Hedefi

İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre konularında yönetici / danışman / koordinatör olarak çalışan ya da çalışmak isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. İSG-Ç profesyoneli olmak için bu alandaki tarihsel gelişim, model yaklaşımlar, ulusal ve uluslararası uygulamalar ve etkili yöneticilik kavramlarını aktaran bir eğitimdir. Eğitim, İSG kültürü bakımından oldukça gelişmiş çok uluslu şirketlerde uzun yıllar İSG pozisyonlarında çalışmış ve daha sonra yine uzun yıllar boyunca çok sayıda yerli ve yabancı kuruma danışmanlık vermiş kıdemli danışmanlar tarafından verilir.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Eğitimde, kurumsal ve kişisel kayıpların önüne geçilmesi, İSG-Ç kültürünün kurumlarda yerleşmesi için etkili İSG-Ç liderliğinin modellenmesi ve katılımcılara İSG-Ç süreçlerinin geliştirilmesi için "zorluklarla baş etme" becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir

İSG Profesyonelleri

Eğitim İçeriği

 1. İSG-Ç Kültürü'nün tarihsel gelişimi
 2. İSG-Ç Yöneticiliği'nin misyonu
 3. Etkili Liderlik kavramı
 4. İSG-Ç Koçluğu kavramı
 5. İSG-Ç Yöneticisinin Kimliği ve Algılanan Kimliği
 6. Yönetimin İkna Edilmesi
 7. Çalışanların İkna Edilmesi
 8. Üretim-maliyet öncelikleri olgusuyla başa çıkma
 9. Çalışanların gizleme, saklama davranışları ile başa çıkma
 10. Toplam Kayıp Kontrolü yaklaşımında İSG-Ç Yöneticilerinin rolü
 11. Sürekli İyileştirme Süreçleri
 12. İSG-Ç Yöneticisinin Kişisel Gelişimi

Eğitim Süresi

2 (iki) Gün

Katılımcı Sayısı

16 (Onaltı) Kişi