Çevresel Atıkların Yönetimi Eğitiminin Hedefi

Çevre yönetim sistemlerinin ana konusu olan atık yönetimi hangi boyutlarda ele alınacağı, nasıl sürdürülebilir hale geleceği mevzuatlar paralelinde aktarılması planlanmaktadır.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Atıkların sınıflandırılmasını, çevre boyut analizi kavramlarını benimsemeyi ve kontrol yöntemlerini öğrenecektir.

Kimler Katılabilir

Tüm operasyonlar için, atık yönetimine yabancı kişiler hedeflenmiştir.

Eğitim İçeriği

  1. Atık tanımının yapılması
  2. Türkiye’de atık yönetimi
  3. Atık hiyerarşisinin adımları
  4. Atık kaynaklarının sektörlere özel tespit edilmesi
  5. Çevre boyut analizinin yapılması (Çevresel riskler ve alınması gereken önlemler)
  6. Atıkların sınıflandırılması (Atıkların hangi sınıfa dahil olduğunun belirlenmesi)
  7. Geri kazanılabilen atıklar ve ülkemizde durum

Eğitim Süresi

1 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 (Onaltı) kişi