Petrol ve Akaryakıt Sektörü İçin Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Eğitiminin Hedefi

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerinin depolanması, proses edilmesi, transfer ve taşınması ile son kullanıcıya ikmali sırasında oluşabilecek maddi ve manevi kayıpların önlenmesi, çalışmalara ait İş Tehlike Analizi, Görev Emniyet Analizi, Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi alanındaki tüm yasal düzenlemeler, Uluslararası İyi Uygulamalar ve Endüstri Pratiklerinin aktarılması.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Petrol Ürünlerinin Güvenlik Analizini, Kimyasal Özelliklerini, Acil Durum Risklerini, Hassas Bölge Kavramını, Patlayıcı Ortamlarda Elektrikli İş Ekipmanı ve Ortam Güvenliğini, Ürünlerin Teknik Standartlarını, Teknik Emniyet Kurallarını ve Bütünlük Yönetimi ve İş Kontrolü Uygulamalarını öğrenerek, TESİS TASARIM, İŞLETİM ve BAKIM programlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Evrensel Modellerini öğrenecekler.

Kimler Katılabilir

Yöneticiler, Uygulayıcılar, Denetçiler, Ekip Liderleri, Yönetim Sistemleri Temsilcileri, Uzmanlar ve Tehlikeli / Çok Tehlikeli İş Kollarının Temsilcileri

Eğitim İçeriği

 1. Petrol ve Doğalgaz Konulu Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Düzenlemeleri
 2. Petrol Ürünlerinin Güvenlik Bilgileri ve Ortak Tehlike Parametreleri
 3. Ürün Kaynaklı İşyeri Hijyeni Risk Etmenleri
 4. Petrol Tesislerinde Evrensel İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Uygulama Standartları
 5. Atölye Çalışması -1 ÜRÜN TANKI BAKIM JENERİK RİSK DEĞERLENDİRME GRUP ÇALIŞMASI
 6. Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Elektrik Güvenliği
 7. Petrol Tesislerinde Büyük Kazalar ve Alınan Dersler
 8. Tesis Tasarımı, İnşaası ve Devreye Alma Mühendislik Pratikleri
 9. Atölye Çalışması – 2 HASSAS ALANDA SICAK UÇLU İŞLEM RİSK DEĞERLENDİRME GRUP ÇALIŞMASI
 10. Sınırlandırılmış Alanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi
 11. Kimyasal Risk Yönetimi – Ulusal ve Uluslararası Teknik Düzenlemeler
 12. Petrol Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri – Organizasyon – Denetim

Eğitim Süresi

2 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 (Onaltı) kişi

Notlar

Eğitimde T.C., AB, ILO ve Diğer Uluslararası Yasal Referanslara da yer verilmektedir