Petrol ve Akaryakıt Sektörü Sağlık Emniyet ve Çevre Yönetimi Eğitiminin Hedefi

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer ilgili Sağlık Güvenlik ve Çevre alanındaki tüm yasal düzenlemeler, Ulusal Çevre Yasası, Çevre konulu yasal gereklilikler ve Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi konulu AB Direktifi, Tehlikeli Kimyasalların İşaretlenmesi ve Ürün Güvenlik Bilgi Formları konulu Ulusal ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler, Anlaşmalar, Protokoller ve Standartların Açıklanması

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Petrol, Petrokimya ve Kimyasallar İş Kollarına ait başlıca İş Sağlığı – Güvenliği ve Çevre konulu Yasal Düzenlemeleri öğrenip işyerlerinde tüm yükümlülüklerin takibi için referans bilgiler elde edecekler.

Kimler Katılabilir

Yöneticiler, Uygulayıcılar, Denetçiler, Ekip Liderleri, Yönetim Sistemleri Temsilcileri, Uzmanlar ve Tehlikeli / Çok Tehlikeli İş Kollarının Temsilcileri

Eğitim İçeriği

  1. Petro-Kimya Sektörü Tanımları ile Uluslararası Petrol ve Kimyasal Mevzuatı
  2. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği, Mesleki Yeterlilik, Sosyal Güvenlik ve Yasa No.4703 kapsamında yasal düzenlemeler ve AB Direktifleri
  3. Çevre Tanımları ? Standartlar ve Uluslararası Normlar / Terimler; Çevre Boyutları ile Çevresel Etki Değerlendirmeleri (UNEP, EMAS ve ISO 14001 Referanslar)
  4. Ulusal Çevre Mevzuatı yönüyle Petrokimya Sektörü için Yasal Referanslar
  5. EPDK Düzenlemeleri ve Petro-Kimya Ürünlerinde Piyasa Uygulamaları – Teknik Kriterler
  6. Petrol ve Akaryakıt Sektörü için Çevre Konulu Yasal Düzenlemeler ve AB Direktifleri
  7. Global Harmonize Sistemler (GHS), Kimyasaların Kayıt, Sicil (REACH) ve MSDS Gereklilikleri
  8. Petro-Kimya Sektörü için Toplam Kayıp Kontrolü, Risk Yönetimi ve Acil Durum Yönetimi
  9. Ulusal Petrol Ürünleri Piyasasında Yasal Düzenlemeler, Türk Standartları ve Piyasa Gözetimi
  10. Grup Çalışması (Petrokimya Entegre Yönetim Sistemi Tasarımı)

Eğitim Süresi

2 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 (Onaltı) kişi

Notlar

Eğitimde OSHA US, CCPS, HSE UK ve API US Referansları yeralır