Elle ve Vücutla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetimi Eğitiminin Hedefi

Kişisel Risk Etmenlerinden Kas-İskelet Sistemi sorunları, bununla ilişki Meslek Hastalıkları ve İşyerinde bilimsel, yasal ve uluslararası iyi uygulamara yönelik Elle ve Vücutla Güvenli Çalışma Yönetimi konusunda farkındalık yaratmak

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Meslek Hastalıkları yönüyle Kas-İskelet Sistemi Sorunlarını, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Düzenlemelerini, İşyerinde Etkili Elle ve Vücutla Çalışma Programı Kurallarını, Yük Elleçleme İlkelerini, Mekanik Yardımcılar ve İş İstasyonları Kurgularını, Altı Adımda Yük Elleçleme Yaklaşımını, Elle Yük Kaldırma – Taşıma ve İtme-Çekme-Uzatma hareketlerinde Risk Değerlendirme Yaklaşımını öğrenecekler.

Kimler Katılabilir

Ulusal İSG Yasal Düzenlemeleri kapsamında İSG Risk Değerlendirme Ekip Üyeleri, Saha Ekipleri, Yöneticiler ve Uzmanlar / Danışmanlar

Eğitim İçeriği

  1. Elle Taşıma – İtme / Çekme ve Elleçleme Risk Etmenleri
  2. Elle ve Vücutla Çalışma Kaynaklı Mesleki Sağlık Sorunları
  3. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Düzenlemeleri
  4. Elle ve Vücutla Çalışmalarda Yükümlülükler
  5. Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarının Önlenmesi için İşyeri Pratik Tavsiyeleri
  6. Mekanik Yardımcılar ve İş Ekipmanı / Makinası Kullanımı
  7. Elle-Vücutla Yapılan İşlerde Risk Yönetimi
  8. Düzenli ve Düzensiz Saha Denetimleri
  9. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Takımlarının Rolleri ve İyi Uygulamalar
  10. Elle ve Vücutla Çalışma Risk Yönetiminde Farkındalık Örnekleri

Eğitim Süresi

1 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 20 (Yirmi) kişi

Notlar

Eğitimde T.C., AB, ILO ve Diğer Uluslararası Yasal Referanslara da yer verilmektedir