HAZOP Eğitiminin Hedefi

Güvenlik Raporu hazırlanması çalışmalarının temelini oluşturacak Risk Değerlendirme Metodolojilerinden olan Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi'nin ne olduğu, nasıl yapıldığı ve yararları konusunda katılımcıları ayrıntılı bilgi sahibi yapmak.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

HAZOP Metodolojisinin uygulanması, formatlanarak yazılı hale getirilmesi,bu konuda yapılacak grup çalışmaları ve Beyin Fırtınası için gerekli toplantı usul,teknik,kural ve iletişim tarzları ve yararlı ipuçları konularını ayrıntılı olarak öğreneceklerdir.

Kimler Katılabilir

Öncelikle kuruluşlarında oluşturulacak HAZOP Ekiplerinde yer alması olasılığı olan Kimya, Makine, Elektrik, Elektronik, Endüstri vb. disiplinlerde ön lisans, lisans veya lisansüstü  alt yapısına sahip Tasarım, Proses, Üretim, Bakım, Teknoloji, vb. bölümlerinden uzmanlar, İSG Uzmanları ve bu kişilerin bağlı oldukları yönetim kademeleri.

Eğitim İçeriği

 • Tarihten bazı büyük endüstriyel kaza örnekleri
 • Risk Değerlendirme Metodolojilerine genel bir bakış
 • HAZOP çalışmalarının amaçları
 • HAZOP çalışmalarının tarihçesi
 • HAZOP ne zaman yapılır?
 • Tasarım Gözden Geçirme Adımları
 • HAZOP uygulama aşamaları
 • Amaçlar/Parametreler/Rehber Kelimeler/ Sapmalar/Sebebler/Sonuçlar
 • Nitel (Kalitatif) HAZOP'un Risk Değerlendirme Tablosunu kullanarak Nicel (Kantitafif) Hale Getirilmesi
 • Mevcut Bariyerler/ Gerekli ilave aksiyonlar/Terminler/Sorumlular
 • HAZOP çalışmalarının yazılı hale getirilmesi, HAZOP Formları
 • HAZOP Uygulama örnekleri
 • HAZOP Ekip çalışmalarında iletişim ve Liderlik
 • Etkili bir HAZOP çalışması için bazı ipuçları

Eğitim Süresi

2 (İki) Gün

Katılımcı Sayısı

16 (Onaltı) Kişi