Farklıyız, çünkü?

Her şeyden önce müşterilerimizin isteklerini ciddiye alıyoruz ve önemsiyoruz. Firmaya özel sistem kuruyor ve sürekliliğini sağlıyoruz. Bu sistematik çalışma içerisinde müşterilerimizin istek, ihtiyaç ve beklentilerine uygun İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli bulma konusunda çaba gösterdiğimiz gibi, şirket iklimine uygun kadroları görevlendirme konusuna da önem veriyoruz. Hizmet süresinden fazla hizmet vermekten çekinmiyoruz. Çünkü bizim için önemli olan kanunun emrettiği asgari sınırlara ulaşmak değil, işin ve riskin gerektirdiği düzeyde yapılması gerekenleri biran önce kuruma kazandırmak yönünde.

Müşterilerimize hizmet veren çalışanlarımızın kurumsal, mesleki ve kişisel gelişimlerine önem veriyoruz. Onları sadece ülkemizdeki değil uluslararası İSG dünyasının hayata geçirdiği yeni uygulama ve yöntemlerden haberdar ediyoruz.

Çalışanlarımıza her zaman açık kapı politikası uyguluyor, koçluk yapıyoruz. Sorunları ve istekleri olduğunda bunları birlikte çözümlemeye çalışıyoruz. Çalışanlarımızı motive etmenin sonucu olarak, çıktığımız iş sağlığı ve güvenliği yolunda beraber yürüyoruz.

Kültür/liderlik geliştirme konularında uzun yıllara dayanan sektörel bilgi birikimimiz ve deneyimimiz ile firmaların talepleri doğrultusunda eğitimler düzenliyor, özel projeler geliştiriyor, gelişmelerini sağlıyor, izliyor ve sonuçları aktarıyoruz. Sadece müşterinin istediği değil, bugün ya da yakın/uzak gelecekte nelere ihtiyaç duyabileceği ve hangi kurumsal manzaralarla karşılaşacağı konusunda kendilerini önceden haberdar ediyoruz.

Piyasada güven duyulan firmalarımızın gücü sayesinde gücümüze güç katıyor, bize olan güveni her geçen gün arttırıyoruz. İşimize odaklıyız ve kurumsal deneyime sahibiz, firmalarımızın süreçlerini profesyonelce yönetiyor ve en kısa sürede proaktif çözümler üretiyoruz. Verdiğimiz hizmetin de kurum içerisinde nasıl bir iz bıraktığını izliyor, aşının tutup tutmadığını kontrol ediyoruz. İz bırakmayan, karşılık bulmayan ve kabul görmeyen uygulamalarda yeni yol ve yöntemler deneyerek kurum içerisinde günlük yaşamın bir parçası haline gelen, melekeleşmiş uygulamalar yaratmaya çalışıyoruz.

Bize verilen her işi kendi işimiz gibi sahipleniyoruz, sözümüzü tutuyoruz, parlak bir İş Sağlığı ve Güvenliği karnesine sahibiz. Geribildirimlerle çoğalarak büyüyoruz. Siz varsanız biz bir fazlayız.

Bir farkımız da, neden sizin firmanız olmasın?

DÖNÜŞMEYE HAZIR MISINIZ?

Notlar

Bu konuyla ilgili danışmanlarımızın geçmişte gerçekleştirdiği webinar'ın kaydına ulaşmak için aşağıdaki link'i tıklayınız.