Kimya Sektörü için İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Eğitiminin Hedefi

Kimyasallar konusunda Ulusal ve Uluslararası Risk Yönetimi referanslarının ışığında hammade, ürün ve proses kimyasalların işletmelerde oluşturduğu İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerinin belirlenmesi, kimyasal risk değerlendirme yöntemleri ve tesis-işletme güvenliği modellerini aktarmak.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal ve Uluslararası teknik düzenlemeleri ve yasal gereklilikler çerçevesinde Kimyasal Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi ilkelerini öğrenecek, kimyasalların emniyetli depolanması, etiketlenmesi ve kimyasal kaynaklı acil durumlara hazırlık amaçlı iyi uygulamaları kavrayacaklar.

Kimler Katılabilir

Yöneticiler, Uygulayıcılar, Denetçiler, Ekip Liderleri, Yönetim Sistemleri Temsilcileri, Uzmanlar ve Tehlikeli / Çok Tehlikeli İş Kollarının Temsilcileri

Eğitim İçeriği

  1. Kimyasalların tanımlamaları, sınıflandırmaları ve kayıt altına alınması için Yasal Düzenlemeler
  2. Kimyasalların İş Sağlığı ve Güvenliği yönüyle Tehlike Analizi ve Risk Analizi Modelleri
  3. Proses Tehlike Analizi ve Tehlikeli Kimyasalların Büyük Kaza Oluşturma Riskleri
  4. Atölye Çalışması -1 PROSES TEHLİKE ANALİZİ – Toksik Madde Sızıntısı (GRUP ÇALIŞMASI)
  5. Kimyasalların Sınıflandırma ve Etiketleme Referansları
  6. Kimyasal Kaynaklı Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi ve Meslek Hastalıkları
  7. Kanserojen ve Mutajen Tehlikeli Kimyasallar ve Risk Yönetimi
  8. Eko-Toksik Kimyasallar ve Risk Yönetimi
  9. Atölye Çalışması – 2 İŞYERİ SAĞLIK GÖZETİMİ HEDEF TABLOSU – Örnek İşyeri GRUP ÇALIŞMASI
  10. Tehlikeli Kimyasal Maddeler için Depolama, Taşıma ve Proses Güvenliği Düzenlemeleri

Eğitim Süresi

2 Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 (Onaltı) kişi

Notlar

Eğitimde T.C., AB, ILO ve Diğer Uluslararası Yasal Referanslara da yer verilmektedir