Makine Emniyeti Eğitiminin Hedefi

Potansiyel tehlikeleri tanıma ve analiz etme becerisi kazandırma, makine tasarımı, üretimi ve kullanımı ile ilgili temel güvenlik gerekliliklerinin belirlenmesi, risklerin önceliklendirilmesi, mekanik güvenlik önlemleri, elektriksel güvenlik önlemleri, kontrol sistemleri güvenliği, CE işaretlemesi ve prosedürü, makine emniyeti direktifine göre teknik dosya hazırlama.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

 • Makine Emniyetinde Yasal Mevzuatlar
 • Makine Güvenlik Direktifi ve Standartları
 • Emniyet Sistemlerine giriş
 • Makine Tasarımında Güvenlik Şartları
 • Risk Değerlendirmesine Göre Tehlikeleri Belirleyebilme
 • Risklerin Analizi ve Değerlendirmesini Yapabilme
 • CE İşaretlemesi Hakkında Temel Bilgiler
 • Makinalar için Uygunluk Beyanı Tanımını
 • Teknik Dosya İçinde Bulunması Gereken Dokümanlar ve Kılavuzları kavrayacaklardır.

Eğitim İçeriği

 1. 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği İçeriği ve Bilgilendirmesi
 2. Ürün Güvenliği Mevzuatı (AB ve Ulusal)
 3. CE İşaretlemesi ve Prosedürleri
 4. Makina Emniyeti Direktifine Göre Teknik Dosya İçeriği ve Kapsamı
 5. 6331 sayılı İş Kanunun Makine Emniyeti ile İlgilendirilmesi
 6. Makine Emniyet Standartları Hakkında Genel Bilgilendirme
 7. TS EN ISO 12100: Risk Değerlendirmesi ve Uygulaması
 8. PL ve Bağlantı Kategorileri Arasındaki İlişki
 9. İşlevsel Güvenlik Şartları
 10. Fonksiyonel Güvenlik Şartları
 11. Uygunluk Beyanı

Eğitim Süresi

2(iki) Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 (Onaltı) kişi

Notlar

Eğitimde 2006/AT/42 Makine Emniyeti Yönetmeliği, EN ISO 12100:2010 Makine Tasarımı için Riskin Değerlendirilmesi ve Azaltılması Standardı, Tasarımda kullanılacak Standartlara ( ISO 13854, EN ISO 13857, EN ISO 14120, EN ISO 14122-1,2,3,4, EN ISO 13849-1, EN ISO 13850, EN ISO 13851, EN ISO 13855, EN 60204-1, EN ISO 4414, EN ISO 4413)  yer verilmektedir.