Eğitim Konusu

Davranış Odaklı İş Güvenliği Temel Eğitimi

Hedef

Davranış odaklı iş güvenliği ile ilgili çalışmalar yapan ya da böyle bir süreci kurmak isteyen kurumların doğru bir süreci yönetebilmeleri için temel bilgileri süreçte yer alan kişilere edindirmek.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Eğitim sonunda katılımcılar davranış odaklı iş güvenliği sürecinin temel adımlarını öğrenecek ve sürdürülebilir bir sürecin nasıl olması gerektiğini bileceklerdir.

Kimler Katılabilir

Kurumunda Davranış Odaklı İş Güvenliği ile ilgili çalışma yapan ya da bu konuya ilgi duyan herkes.

Eğitim İçeriği

 1. Neden iş güvenliğine odaklı liderlik? 
 2. Sağlık ve güvenlik politikası nedir? Nasıl yürütülmelidir? 
 3. Sağlık ve güvenlik politikasının iletişimi 
 4. Etkisiz politikalar ve olumsuz etkileri 
 5. İş güvenliğinde dönüşüm modeli 
 6. Davranış nedir? 
 7. Davranışı ne etkiler? 
 8. Güvenli davranışların önündeki engeller 
 9. Güvenli davranışın türleri nelerdir? 
 10. ABC Analizi (Antecedent-Behavior-Consequence Analysis) 
 11. Hata ve ihlal arasındaki farklar 
 12. Geri bildirim ve takdirin önemi 
 13. Davranış odaklı iş güvenliğinin unsurları 
 14. Davranış odaklı iş güvenliğinin adımları 
 15. Gözlem Prosesi 
 16. Genel uygulamalardaki geliştirilmesi gereken yönler 

Eğitim Süresi

1 (Bir) Tam Gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 Kişi