Eğitiminin Hedefi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISGYS) Eğitimi, standart şartlarının ve sistemin kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesine yönelik yöntem ve uygulamaların öğrenilmesini amaçlamaktadır. 2018 yılında hayatımıza giren ve diğer standartlar gibi Annex SL yapısıyla çıkartılan standart çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda bulunmasını amaçlamaktadır.

Kimler Katılabilir

Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sistematik bir şekilde uygulamak isteyen yöneticiler ve çalışanlar.

Eğitim İçeriği

 • İSG ile İlgili Temel Kavramlar ve İstatistikler
 • TS ISO 45001 Standardının Tanıtımı
 • OHSAS 18001:2007'den ISO 45001:2018'e Geçiş ile Gelen Önemli Değişiklikler
 • ISO 45001 Standardının 10 Maddesinin ve Alt Maddelerinin İncelenmesi ve Gözden Geçirilmesi
 • İSG Mevzuatı Hakkında Genel Bilgilendirme
 • Kuruluş Bağlamının Anlaşılması
 • İç ve Dış Hususlar
 • Çalışan ve Diğer Taraf Beklentileri
 • İSG Süreçlerinin Tanımlanması
 • Liderlik, Çalışan Katılımı ve Danışma
 • İSG Politikası
 • Görev Yetki ve Sorumluklar
 • İSG ve İSGYS Risk ve Fırsat Analizi
 • Yetkinlik
 • Farkındalık
 • İç ve Dış İletişim
 • İSGYS Yönetim Programı
 • Operasyonel Kontrol Faaliyetleri
 • Yasal ve Diğer Şartlar Uygunluk Değerlendirme
 • İSGYS Performans Göstergelerinin Belirlenmesi
 • Performans Değerlendirme
 • İzleme Ölçme
 • İç Tetkik 
 • Yönetim Gözden Geçirme
 • Uygunsuzluk, Olay ve Kaza Yönetimi
 • Örnek Uygulamalar

Eğitim Süresi

2 (iki) Gün 

Katılımcı Sayısı

16 (Onaltı) Kişi

Eğitim Tarihleri & Ücret Bilgisi

Bu eğitimin tarihlerini, ücret bilgisini görmek ve kayıt olmak için tıklayınız.