Eğitiminin Hedefi

ISO 45001 standardı, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulması sırasında uyulması gereken şartları göstermektedir. Bir kurumda iş sağlığı ve güvenliğinin ISO 45001 yönetim sistemi kapsamında sorunsuz işleyebilmesi için personelin sistem hakkında bilgilendirilmesi bu eğitimle hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir

Bir firmada ISO 45001 yönetim sisteminin bir katkıda bulunmasını beklediği tüm personel.

Eğitim İçeriği

 • Tarihsel Gelişim
 • İSGYS Terimler, Tarifler
 • ISO 45001, Kuruluşun Bağlamı
 • ISO 45001, Liderlik ve Çalışanların Katılımı
 • İSG Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
 • İSG Politikası
 • ISO 45001, Planlama
 • ISO 45001, Destek
 • ISO 45001, Operasyon
 • Tedarik etme, Taşeronlar, Dış Kaynak Tedariki
 • ISO 45001, Performans Değerlendirilmesi
 • İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
 • Uygunluğun Değerlendirilmesi
 • İç Tetkikler, Yönetimin Gözden Geçirmesi
 • Olay, Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
 • ISO 45001, İyileştirme 

Eğitim Süresi

1 (Bir) Gün 

Katılımcı Sayısı

16 (Onaltı) Kişi

Eğitim Tarihleri & Ücret Bilgisi

Bu eğitimin tarihlerini, ücret bilgisini görmek ve kayıt olmak için tıklayınız.