Eğitime Genel Bakış

Tüm organizasyonlarda yöneticiler için temel iş sağlığı ve güvenliği yeterliliğini sağlamayı hedefleyen bu kursun amacı, iş güvenliği gerekliliklerinin yöneticiler tarafından önemsenmesini, bu yöneticilerin kendi bölümlerindeki sistemleri iş güvenliği bakımından gözden geçirmelerini ve kendi işyerleri için uygun olduğu şekilde yeni kontrolleri veya değişiklikleri uygulamaya koymalarını sağlamaktır.

Eğitim Kimler İçindir

IOSH Güvenli Yönetim eğitimi iş güvenliği risklerini ve kaynaklarını yönetmesi gereken, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmayan kişiler içindir. Fakat iş güvenliği personelinin de katılması faydalı olabilir.

Öğrenme Çıktıları

Kursu başarıyla tamamladıktan sonra yönetici şunları daha iyi yapabilecektir:

· Temel yönetim ilkelerini ve uygulamalarını, toplam yönetim stratejisinin bir parçası olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlara uygulamak.

· Ulaşılabilir iş sağlığı ve güvenliği hedefleri ile planını belirlemek, bu hedeflere ulaşmak için gerekli hareket yollarını izlemek.

· İşyerinde mevcut iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerinin farkına varmak.

· İşyeri tehlikelerine ilişkin riskler hakkında temel değerlendirmeleri yapmak, kaydetmek ve uygun denetim önlemlerini tavsiye etmek.

· Ergonomik faktörlerden doğan riskleri hesaba katmak.

· Çalışanlar için yeterli bilgi, eğitim ve gözetimin sağlandığına emin olmak.

· Kaza, yaralanma ya da hasar içeren bir olayın nedenlerini belirlemek ve uygun önlemleri almak üzere olayı araştırmak.

Eğitim Süresi

3 gün (Sıkıştırılmış yoğun eğitimdir)

Sertifikasyon

Kısa cevaplı bir testin ve işyerinde pratik bir değerlendirmenin başarıyla tamamlanmasıyla katılımcı IOSH tarafından akredite bir sertifika alır.

Ayrıntılı Bilgi

Eğitim hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Eğitim Tarihleri & Ücret Bilgisi

Bu eğitimin tarihlerini, ücret bilgisini görmek ve kayıt olmak için tıklayınız.