Eğitiminin Hedefi

Eğitim katılımcılarda, eğitimin temel kavramları, ilkeleri ve öğretim yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin benimsetilmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. 

1'inci Günün İçeriği (Süre: ½ gün) 

 • Eğitim Nedir?
 • Eğitimci Nedir?
 • Eğitimcinin Özellikleri
 • Öğrenme Nedir?
 • Bireysel Farklılıkların Öğrenmeye Etkisi
 • Öğrenme Stilleri
 • Yetişkinlerin Öğrenme Özellikleri
 • Yetişkinler Nasıl Öğrenir?

2'inci Günün İçeriği (Süre: ½ gün) 

 • Katılımı Profili Analiz Etme
 • İçerik Oluşturma
 • Sunum Hazırlama Kaynak Tarama
 • Sunum Tasarımı
 • Sunum Sınama

3'üncü Günün İçeriği (Süre: ½ gün) 

 • İletişim Nedir?
 • İletişimin Temel Kavramları
 • Kaliteli İletişimin Gerekleri
 • İletişim Kazaları
 • Eğitimde İletişim Becerisi

4'üncü Günün İçeriği (Süre: ½ gün) 

 • Sağlıklı Sınıf Ortamı Oluşturma
 • Eğitim Öncesi Son Kontrol
 • Katılım Sinerjisi Yaratma
 • Zor Katılımcıları Yönetebilme
 • Grup Çalışması Yönetimi
 • Zaman Planlaması
 • Eğitim Sonu Değerlendirme ve Analiz 

Notlar

Eğitim sonunda online bir sınav yapılacaktır. Devamında katılımcıların 10 dakikalık bir eğitim sunumu videosu hazırlayarak eğitmene iletmeleri sağlanacaktır. Katılımcının değerlendirme notu sınavdan %30 ve sunumdan da %70 oranında etkilenecektir. Sertifika için başarı notu minimum 70 puandır.