Dünya' daki en prestijli sağlık ve güvenlik ağı olan "Institution of Occupational Safety and Health" yani IOSH organizasyonu yöneticiler, çalışanlar ve profesyonel sağlık ? güvenlik danışmanları için önemli eğitim fırsatları sunmaktadır. IOSH kuruluş itibarıyla aşağıdaki üç temel misyonu üstlenmiştir:

 • Güvenli ve sağlıklı iş organizasyonları sağlamak; bu amaçla işyeri sağlık ve güvenlik tehlikelerinden etkilenen herkese önlemler konusunda yardımcı olmak,
 • Sağlık ve güvenlik yönetiminde etkin bir bilgi ağı sağlamak; başarı öykülerini, kayıpsız çalışma ve etkin risk yönetimi konularında iyi uygulamaların paylaşmak,
 • IOSH üyesi olan profesyonel yöneticileri prestijini, kariyer gelişimini ve çalıştıkları işyerlerine yapabilecekleri katma değerleri arttırmak.

İşyerinde sağlık ? güvenlik ? çevre ve kalite yönetimi

Üst seviye yöneticiler, departman müdürleri ve ekip liderleri, süpervizörler ve sağlık-güvenlik profesyonelleri çalışma hayatında birçok mesele ile uğraşırlar. Bunlar arasında üretim-güvenlik dengesi, toplam kalite sorunları, çalışanlarla iletişim, işbirliği ve finansal hedeflere yıl sonunda ulaşmak ilk akla gelenlerdir. Şüphesiz tüm sorunlarla mücadelede ilk anahtar soru : "Nasıl anlaşabiliriz?" olup, bu uğurda yöneticiler ve çalışanlar beraberce çözüm yollarını aramalıdırlar. IOSH güvenli yönetim eğitimi tam da bu soruyu içeren bir beyin fırtınası olanağı tanımaktadır. Eğitimin temel konu başlıkları (versiyon 4.0) aşağıdaki gibidir :

 • Sağlık ve güvenlik yönetimine giriş (temel kavramlar ve ilkeler),
 • Sağlık ve güvenlik risk değerlendirmesi,
 • Uygun ve yeterli risk değerlendirmesi kapsamında risk kontrolü,
 • Yöneticilerin sağlık ve güvenlik sorumlulukları (yasalar, anlaşmalar ve diğerleri),
 • İşyerinde / projede sağlık ve güvenlik tehlikelerinin saptanması,
 • Olayların / kazaların incelenmesi ve araştırılması,
 • Sağlık ve güvenlik performansının (bireysel, bölüm ve şirket) izlenmesi,
 • Çevrenin korunması,

Herbir konu içinde şirket üst düzey yöneticilerinin, satınalma, insan kaynakları, idari işler, lojistik, operasyon, bakım, çevre ve kalite bölümlerinin ekip liderlerinin, denetçilerin, gözetmenlerin ve süpervizörlerin dünyasında tipik öykülere yer verilir.

Etkileşimli ve uygulamalı etkinlikler

IOSH kurumu, güvenli yönetim (managing safely) eğitim buluşmalarının en az 27 saat olmasını şart koşmaktadır. Eğitimde herbir ünite içinde güncel örneklemeler, en az iki grup çalışması ve uygulamalar (risk değerlendirmeleri) yapılması geleneksel yöntemlerdir.

Dönüşen Adam eğitim-danışmanlık olarak IOSH kurumunun tüm eğitim standartlarına eksiksiz uymanın öneminin farkındayız. 2017' den itibaren Türkçe ve İngilizce dillerinde IOSH Güvenli Yönetim eğitimlerini başarıyla gerçekleştirmek için emek sarfediyoruz. Tüm ilgilileri zengin sohbetler ve etkinliklerle bezenmiş eğitimlerimize bekleriz.