RUP/Fuel oil dönüşüm üniteleri, katma değeri düşük ve tüketimi olmayan siyah ürünleri yüksek katma değerli ve tüketimi artan beyaz ürünlere (motorin, benzin, jet yakıtı, LPG) dönüştürecek yüksek yatırım maliyetli tesislerdir. Arz-talep dengesine göre üretim konfigürasyonunu düzenleyebilmek, rafinerilerin maksimum kapasite ile çalışabilmesi ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş, 2008 yılında fuel oil dönüşüm yatırım kararı almış, 17 Aralık 2009'da ise İspanyol UTE TR RUP-Treunidas RUP konsorsiyumu ile yapım anlaşma imzalamıştır.

Altı temel ünite başta olmak üzere, tesis toplam 17 üniteden oluşuyor. Tesisin denize bağlantısı 780 mt. uzunluğundaki iskele ile sağlanarak, demir yolu bağlantısı için de vagon boşaltım alanı (gare) yapılmış durumda.

tupras-ihbar-baskin-505x313

Ülkemizin öncü, Avrupa'nın yedinci, Dünya'nın yirmi sekizinci büyük rafineri şirketi Tüpraş'ın, 2,7 Milyar Dolar tutarındaki Fuel Oil Dönüşüm yatırımı olan RUP Projesi, ülkemizde hali hazırda tek kalemde gerçekleştirilen en büyük sanayi tesisi yatırımı olma özelliğini taşıyor.

Proje, 1.523 dönümlük alana kurulmuş olup, yeni bir rafineri yatırımına eşdeğer. Fuel Oil Dönüşüm Kompleksi beş temel ünite, depolama tankları ve 780 Metre uzunluğundaki iskele ile diğer ünitelerden oluşuyor.

Projenin inşaat aşamasında ülkemizde bazı ilklere de imza atıldı. 35 Metre yüksekliği, 8 Metre çapı ve 918 Ton ağırlığıyla Japonya'daki üretiminin ardından deniz yolu ile rafineriye, 320 tekerlekli dev tır ile de karadan yerine taşınan reaktörün montajı başarıyla tamamlandı. Reaktör, ülkemizde nakliyesi ve montajı tek parça olarak yapılan en büyük ve ağır ekipman olarak tarihe geçti. Çalışanların coşkusu ile ateşlenen rafineri meşalesi ise 185 Metre boyuyla dünya sıralamasında sekizinci sırada yer alıyor.

Bu stratejik yatırımın 3 yıllık inşaat-montaj sürecinde yaklaşık 10 Bin kişi sahada istihdam edildi.

Projenin yüklenicisi olan Tecnicas Reunidas firması, projede çalışacak olan mühendislerden firma sahiplerine, genel müdürlerden saha çalışanlarına kadar Türk ve yabancı tüm personele iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre konularında gerekli eğitimleri hazırlaması, düzenlemesi, planlaması ve sağlaması için Dönüşen Adam ile toplam 3 yıla yayılan bir sözleşme imzaladı.

Tüpraş RUP projesinde Sağlık, Emniyet ve Çevre hakkında sağlanan tüm eğitimlerde; sunum tasarımları, sınavların hazırlanması, takvimlerin planlanması, çalışanlara aktarılması, sınavların uygulanması ve gerekli ekipmanların organize edilmesi dahil olmak üzere eğitimlerin yönetimi ile ilgili tüm süreçler Dönüşen Adam tarafından yürütüldü.

-HaberResmi-20130628153753_Manset_mansetfont

Sunulan bu hizmet ile toplamda 70.000'e yakın katılımcıya ve 110.000 saate varan farklı konularda eğitimler verildi.

TÜPRAŞ RUP Projesinde 3 yıldır Dönüşen Adam'ın sağladığı eğitimlere örnekler verecek olursak;

Eğitimin Adı Eğitim Süresi Katılan Çalışan Sayısı Toplam Eğitim Saati Açıklama
İş Sağlığı ve Güvenliği İşbaşı Eğitimi 2 saat 40.000 80.000 Projede çalışacak herkesin katılması zorunlu olan temel eğitim
Yüksekte Çalışma Eğitimi 1 saat 26.300 26.300 Yüksekte çalışacak herkesin katılması zorunlu
Kapalı Alanlarda Çalışma Eğitimi 1/2 saat 860 430 Kapalı alanlarda çalışacak herkesin katılması zorunlu
İş İzni Eğitimi 1/2 saat 500 250 İş İzni alacak herkesin katılması zorunlu
Süpervizör Eğitimi 1/2 saat 510 255
Yangın Gözcüsü Eğitimi 1 saat 250 250 Yangın gözcülerinin katılması zorunlu
Kilitleme-Etiketleme Eğitimi 1 saat 300 300 Kil.-etik. uygulayacakların katılması zorunlu
Tehlike Tanımlama 1 saat 120 120
Izgara Platform Delikleri Güvenliği ½ saat 238 119

Üç yıl kesintisiz süren hizmet süresince Dönüşen Adam danışmanları tarafından yönetilen eğitim faaliyetleri sonucunda tamamlanan bu büyük proje, sadece kurumumuzun değil, tüm ulusumuzun göğsünü kabarttı. Türkiye'nin bir numaralı sanayi şirketi olan Tüpraş'a böylesine önemli bir projede Dönüşen Adam ve uzmanlığına güvendiği için teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyoruz.