6331 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra çok tehlikeli ve tehlikeli grupta yer alan işyerleri için kanunda belirtilen sürelerde işyeri hekimliği hizmeti alınmaya başlandı. Bazı kurumlar kanundan önce de bünyelerinde işyeri hekimi bulundurdukları için işleri çok zor değildi. Çok kısa süre zarfında tüm dokümantasyon yasanın öngördüğü şekle dönüştürüldü ve kurumların işyeri sağlık hizmetlerine ait düzeni mevzuata uygun hale getirildi. Daha önce işyeri hekimlik hizmeti almayan kurumlarda ise hekimin göreve başlaması ile hummalı bir çalışma başladı. Hekim odası tefrişi, işe giriş muayeneleri yapılması, poliklinik hizmetlerin organizasyonu, periyodik muayenelerin düzenlenmesi derken 2013 ve 2014 oldukça yoğun geçti. Ancak kurumların sistematik çalışan İSG bölümleri ya da sorumluları, bu kurumlara hizmet veren OSGB'ler ve hekimler bir süre sonra düzeni oturttu. İş yoğunluğu da haliyle azaldı ve iş rutine binmeye başladı.

İşte bu noktadan sonra işyeri hekiminin uzmanlığından daha etkin faydalanan kurumlar ya da bu kurumlara hizmet veren OSGB'lerin farklılaştırılmış işyeri hekimlik hizmetleri öne çıkmaya başladı. Artık işyeri hekimleri teşhis ve tedavi yanında önleyici hekimliklerini de sergilemeye başladılar. Gelin ne demek istediğimizi biraz daha açıklayalım.

Çalışan kesimin en büyük sorunları sigara bağımlılığı, kilo problemleri, dengeli beslenememe, güçsüz bağışıklık sistemleri, işte ergonomik problemlerin yarattığı meslek hastalıkları olarak sıralanabilir. Bazı işyeri hekimleri kanunla gelen zorunluluklarından artan zamanlarını artık bu tip hizmetlere ayırır ve kurumlara bu tür farklılaştırılmış işyeri hekimlik hizmeti verir hale geldiler.

Dönüşen Adam OSGB olarak 2013 yılından bu yanan Johnson & Johnson firmasının İstanbul'da faaliyet gösteren dört firmasına iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği hizmeti veriliyor. Kurumun işyeri hekimlik hizmetini veren Uzm. Dr. Banu Aktaş aynı zamanda göğüs cerrahisi uzmanı. Kendisi kamu ve özel sektörde kendi alanında uzun yıllar deneyim kazanmış ve cerrahi operasyon dahil birçok teşhis ve tedavi programları gerçekleştirmiştir.

Müşterimiz Johnson & Johnson firmasının bünyesinde bir Sağlıklı Yaşam Ekibi (Wellness Team) mevcut. Bu ekiple birlikte çalışan Dr. Banu Aktaş kurum içerisinde iki önemli projeye imza attılar:

  1. Sigarayı Bırakma Kampanyası: Projeye çalışanların katıldığı bir bilgilendirme toplantısıyla başlandı. Hatta aynı toplantıya Ankara, İzmir ve Adana ofisleri de calı bağlanarak katıldılar. Daha sonra kurum içerisine kurulan bir stand ile sigarayı bırakmak isteyenlerin karbonmonoksit değerleri ölçüldü. Yapılan tetkikler sonucunda tedavi protokolüne uygun olarak günde bir pakete kadar kullanan kişilere 15 mg, bir paket ve üzeri kullananlara da 25 mg olacak şekilde nikotin bantları önerildi. Nikotin bandı yanısıra 2mg ve 4 mg'lık nikotin takviyeleri de katılımcılara dağıtıldı. Kurum genelinde toplam 32 kişi projeye katıldı. Kurumda çalışan ancak görevleri nedeniyle İstanbul dışında olan çalışanlar da poliklinik telefonu ile hekime ulaşmaları sağlandı. Proje sonucunda katılımcılarda %10 gibi bir projeyi bırakma oranı sağlanmış oldu.
  2. Dünya Diabet Günü: Bu proje çerçevesinde de çalışanlara diabet farkındalığı amaçlı bir bilgilendirme yapıldı. Daha sonra projeye çalışanların kan şekeri ölçümleri ile devam edildi. Bu tetkiklerin sonuçlarına göre de çalışanların açlık ve tokluk kan şekeri açısından sorunu olan, bununla ilgili aile öyküsü bulunan kişilere ayrı bir bilgilendirme gerçekleştirildi. Gerekli olan kişiler endokrinolojiye yönlendirildi.

Johnson & Johnson kanunun öngördüğü sürelerin üzerinde OSGB hizmeti alan bir kurum. İşyeri hekiminin zorunlu hizmetlerinden arta kalan zamanını da böyle kıymetli projelerle değerlendirip çalışanlarına farklılaştırılmış bir işyeri hekimlik hizmeti sunuyor.