Risk Analizi – İSG Risk Değerlendirmesi Hizmetimiz

Bir iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sisteminin temel taşı risk değerlendirmesi ya da daha yaygın bilinen adıyla risk analizidir.

Risk analizinin amacı, önemli riskleri ortaya koymak, bu riskleri minimize etmek için öncelikleri belirlemek ve böylece kazalar ile meslek hastalıklarını önlemektir.

Risk analizi, bilgi toplama ve genellikle yasalarla belirlenmiş standartlar çerçevesinde yargılara varma konusunda işleyen bir mantıksal süreçtir. Böylece risklerin yeterli derecede yönetilip yönetilmediği ortaya konur.

Risk değerlendirmesi ve yönetimi; gelecekteki istenmeyen ve kesin olmayan olayların belirlenmesini, alternatif stratejiler tasarlamayı, bunların maliyet ile risklerini değerlendirmeyi ve işletmenin karar yapısı içinde aksiyonlar almayı içerir.

Dönüşen Adam olarak risk analizini, kurumunuz personelinden oluşan bir takım kurarak ve onları koordine ederek gerçekleştiririz. Hamile, genç, yaşlı, engelli ve çeşitli rahatsızlıklara sahip çalışanlarınızı da ilgili işlerin risklerini analiz edereken göz önünde bulundururuz.

Dönüşen Adam olarak risk analizi konusunda danışmanlık verdiğimiz bazı kurumlar şöyledir:

 • Asil Çelik
 • Imerys (Mikro Mineral)
 • BP Petrolleri
 • Plamako Madencilik
 • Tekno İnşaat
 • Tema Mağazacılık (L.C. Waikiki)
 • Logosoft (Casper)
 • Dr. Frik İlaç
 • Praktiker
 • HP (Hewlett Packard)
 • Alce Elektrik
 • Lafarge Agrega & Beton Grubu
 • L'oreal
 • Sun Chemical
 • Novartis