Liderliğin İSG Üzerindeki Etkisini Ölçme

DEKRA Organisational Reliability (eski adıyla BST), yıllar boyunca yüzlerce şirketle çalışmış ve yinelenen, belli başlı liderlik uygulamalarının liderlere, şirketin güvenlik hedeflerini ve vizyonunu etkin bir biçimde aktarmasında yardımcı olduğunu deneyerek ispatlamıştır. Bu liderlik uygulamaları, olağan dışı güvenlik sonuçlarını sürdürülebilir biçimde elde eden organizasyonlar ile bazı zamanlarda muhteşem sonuçlar alıp bazı zamanlarda zorlanan organizasyonlar arasındaki ayrımı yapmada yardımcı olmaktadır. Bir tarafta bu en iyi uygulamalar ve dönüşümsel liderlik tarzı, diğer tarafta organizasyonun mükemmel güvenlik performansı sürdürebilecek bir kültür oluşturma yeteneği arasındaki istatistiksel ilişki DEKRA Organisational Reliability (eski adıyla BST)'ye, liderlere performanslarını etkileyecek yeteneklerinin bu önemli alanlarını ölçmede yardımcı olmak üzere kullanılacak Liderlik Tanılama Aracını (LDI) geliştirmeye itmiştir.

LDI bir liderin yöneticisini, görevdeşini ve seçilmiş astlarını inceleyen bir 360° değerlendirme aracıdır. Araç, liderin yedi en iyi liderlik uygulamasını ve dönüşümsel liderlik tarzının dört tarzını yerine getirme şeklinin algılanması hakkında normlara dayanan, yüzdelerle ifade edilebilen geri bildirimler verebilmektedir. Lideri kültüre bağlayan uygulamalardır, tarzlar ise nasıl bağlandıklarını belirler. Her ikisi de liderin organizasyondaki diğer kişilere, kültüre ve son olarak organizasyonun amaçlarına olan etkisine aracı olur.

LDI, güvenlik çıktılarını öngörmeye yarayan yedi En İyi Liderlik Uygulamasını ölçer: Vizyon, Güvenilirlik, Eylem Yöneltimi, İletişim, Yardımlaşma, Geri Bildirim ve Takdir, ve Hesap Verebilirlik. Ayrıca, liderlere Dönüşümsel Liderlik Tarzlarının ölçümlerini sunar: Zorlayıcı, Dahil Olan, İlham Verici ve Etkileyici.

ldi1 ldi2
Güvenlik Liderliği En İyi Uygulamaları, güvenlik çıktılarını öngören Kültür skorlarını tahmin etmektedir. Liderlik Tarzı, En İyi Güvenlik uygulamalarını tahmin etmekte; böylece çıktılar öngörülebilmektedir.