Müteahhit SEÇ ve Güvenlik Risklerinin Yönetimi Hizmetimiz

Şantiye çalışmalarında karşılaşılan Sağlık Emniyet ve Çevre (diğer bir deyişle İş Sağlığı-Güvenliği ve Çevre) risklerinin yönetimi, gerek T.C. İş Kanununda gerekse Çevre Kanununda çeşitli düzenlemelerle Yöneticilere ve Çalışanlara önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Operasyonlarda söz konusu olan, Malzeme Kabul, Depolama, Servisler, Mühendislik, İşletme ve diğer ihtiyaç duyulan alanlarda hizmeti ve/veya ürünü satın alınan müteahhitlik / taşeron firmaların seçimi, değerlendirmesi, şantiye çalışmalarının risklerinin analizi, gözetimi ve performans izleme tabanlı yönetim sistemlerinin kavratılması bu programın amaçları arasındadır.

Müteahhitlerin istenen Sağlık Emniyet Çevre (SEÇ) Yönetim Sistemlerine kavuşturulması için gerekli SEÇ Kültürünün oluşmasına yardımcı olacak bilinçlendirme süreçlerinin tanımlanması ve öğretilmesi de yine aynı programın bir hedefi olarak tasarlanmaktadır.

Programın aşamaları aşağıdaki şekildedir:

1) Danışmanlık Süreci

? Müteahhit yönetim prosedürlerinin incelenmesi

? Örnek müteahhit sözleşmesi incelenmesi

? Müteahhit çalışmalarının yerinde denetimi

? Müteahhit performansları ile ilgili istatistikî bilgilerin incelenmesi(Kaza, ramak kala, yaralanma)

? Müteahhit tiplerinin incelenmesi

? Devamlı

? Rutin olmayan

? İnşaat ve benzeri tehlikeli işlerde çalışanlar

? Sistemde yapılması gerekenlerin teşhisi ve raporlanması

2) Müteahhit eğitim ve denetim matrislerinin oluşturulması

Müteahhit ihtiyaçlarının belirlenmesi ve istendiği takdirde onların eğitimi (Çalışma kategorilerine gore)

3) Yöneticilerin eğitimi

Saha uygulama ve kontrol mühendisleri, ilgili bölüm İSG sorumluları, süpervizörler için tasarlanmaktadır.