İSG – Çevre Yöneticisi Koçluğu Hizmetimiz

İster kurumun üst yönetiminin taahhüdü tam olsun, isterse iş güvenliği uzmanları-sorumlularının yetkinlikleri üst seviyede olsun; kurumların İSG sistemleri belli noktalarda tıkanmakta, İSG performansında beklenen gelişme yakalanamamakta, iş güvenliği kültüründeki gelişim beklenen hızın altında kalmaktadır. Bu amaçla hedeflere konulup gerçekleştirilen, ISO 45001, ISO 14001, etiketleme-kilitleme sistemleri gibi projelerin herbiri tamamlanmakta, yürürlüğe konmakta ve fakat ilerleyen aylarda bunların beklenenden çok daha düşük fayda sağladığı görülmektedir.

İSG – Çevre Yöneticisi Koçluğu; tümü çokuluslu şirketlerde, sektörlerinde Türkiye’nin en ileri seviye İSG-Çevre kültürlerini temsil etmekte olan kurumlarda çalışmış ve birçok sektörde tecrübesi olan az sayıda danışman tarafından verilen bir danışmanlık hizmetidir. Yönetici koçu, ayda 2-3 ziyaret gerçekleştirdiği ilk birkaç ayın ardından, ayda 1 veya iki ayda 1 şeklindeki takip eden ziyaretler ile kurumun İSG-çevre performansının gelişiminin hızlandırılması ve tüm tıkanıklık noktalarının giderilmesi konusunda İSG uzmanına ileri seviye destek sağlar.

Ülkemizde az bilinen ve fakat İSG – çevre alanında ileri düzeydeki ülkelerde modern yönetimin uzun yıllardır kullandığı bu hizmet Dupont, Kordsa, BP gibi şirketlerde uzun yıllar deneyimi olan danışmanlar sayesinde Türkiye’de de Dönüşen Adam tarafından verilmektedir.