Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi

Kazalar çoğu kez öngörülebilir, fakat olayın gerçekleşmesi -örneğin yaralanma veya zararın gerçekten meydana gelip gelmemesi ya da kaybın derecesi- büyük oranda şansa kalmıştır. Dolayısıyla, meydana gelen olaylar ya zaten bir kayba sebep olmuş ya da ilerde buna sebep olacak sorunlara işaret ettiğinden, gerçekte meydana gelen sonuca bakmaksızın, potansiyel olarak belirgin bir zarar ve ziyan ihtimali taşıyan tüm olayların araştırılması gerekir. Eğer asıl sebepler ve buna bağlı olarak uygun önleyici unsurlar tanımlanacaksa, etkin kaza araştırması için gerekli beceriler tüm yöneticiler ve danışmanlar için vazgeçilmezdir.

Bu programın amacı, yöneticilere kapsamlı araştırmalar yürütmek, yerinde çıkarımlarda bulunmak ve uygun önleyici tedbirleri belirlemek için ihtiyaç duyulan temel bilgi ve becerileri vermektir. Bu türden araştırmalar etkili “kayıp yönetimi”ne paha biçilmez ve vazgeçilemez bir katkı sağlayacaktır.

Programın aşamaları aşağıdaki gibidir:

Aşama?1

Kaza Analiz Sistemi Kurulumu

  1. Mevcut "Kaza Araştırma" sistemlerinin incelenmesi ve uygulama sisteminin iyileştirilmesi
  2. Sistem mevcut değil ise şirketin işleyişine uygun "Kaza Araştırma" programının seçilip, kurulması
  3. Kaza sıklığının takip edileceği tabloların oluşturulması(Veri Haritalaması)

Aşama-2

Kaza Analist Yaklaşımı

  1. Kaza meydana geldiğinde araştırma takımlarının nasıl belirleneceğinin öğretilmesi
  2. Şirkete uygun kaza analiz tablolarının modellenmesi

Aşama-3

Uygulama ve Eğitim

  1. Kaza Araştırma takımında bulunması muhtemel kişilerin eğitilmesi(2 gün)

Şirket de meydana gelen bir kazanın kök sebebinin birlikte araştırılması