İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Risklerine Maruziyeti Önemli Ölçüde Azaltmak İçin Bu Maruziyete Katkı Sağlayan Her Şeyi Yönetmek Gerekir – Ve Bu da Kültür ve Liderliği Kavramayı Gerektirir

Organizasyonların birçoğu iş güvenliği sonuçlarını iyileştirmek için İSG sistemleri, prosedürleri ve teknolojileri devreye sokar. Pek azı, kültür ve liderliğin güvenlik çıktıları üzerindeki etkisini bilmekte ve çok daha azı ise performans hedeflerini yakalamak için bu faktörlerin nasıl sistematik olarak kontrol altına alınacağının farkındadır. Bu şaşırtıcı değildir, çünkü: Organizasyonel kültür ve liderlik uygulamaları, son dönemlere kadar, performans iyileştirmesinde faydalı bir ölçüm olacak kadar yaygınlaşmamışlardı.

Organizasyonel Kültür İçin Güvenilir Ölçüm : Organizasyonel kültürünü ve onun iş güvenliği performansına etkisini ölçmek için Organizasyonel Kültür Tanılama Aracı (OCDI) isminde, web yönetimli bir araç oluşturduk. Çalışanların organizasyonel özellik algılarını ölçen bu tanılama aracı, DEKRA Organisational Reliability (eski adıyla BST)'nin müşterileriyle çalışma deneyiminin yanı sıra organizasyonel işleyiş hakkındaki araştırma literatürünün kapsamlı bir analizinin ürünüdür. Dikkatli çalışmalardan sonra, OCDI'ye eklenen ölçekler yalnızca organizasyonel iş güvenliği çıktılarını tahmin eden/belirleyen faktörler olmuştur. Normlar veri tabanının oluşturulup sürekli olarak güncellendiği OCDI'yi 1.000'den fazla işyeri uygulamışve buralarda çalışan 190.000'den fazla katılımcı katkıda bulunmuştur. Böylece bir standartlar veritabanı meydana gelmiş olup sürekli güncellenmektedir.. OCDI uygulanan her bir organizasyonun tanılama sonuçları, yüzdelik bir karşılaştırma oluşturmak için bu normlarla karşılaştırılmaktadır.

OCDI

Aracın algıları kaydederken baz aldığı dokuz ölçek şunlardır: Lider-Çalışan Alışverişi, Prosedürel Adalet, Yönetimin Güvenilirliği, Algılanan Organizasyonel Destek, Ekip Çalışması, Çalışma Grubu İlişkileri, İş Güvenliğine Verilen Organizasyonel Değer, İş Güvenliği Sorunlarında Üstlerle İletişim, İş Güvenliği Sorunlarında Diğerlerine Yaklaşım.

Dokuz faktörden sadece üçünün özellikle iş güvenliği çevresindeki algıları ölçtüğünü görebilirsiniz. Bunun nedeni, organizasyonun işleyişinin, güvenliği oldukça fazla etkileyen birçok özelliği olmasıdır.

Verileri kullanma yöntemi : Liderler, güvenlik çabalarını desteklemeyen ve hatta baltalayan kültürel faktörleri anlamlı bir biçimde etkilemek için aksiyon planları geliştirmek üzere hedef gruplardan elde edilen verilerle birlikte OCDI çıktı verilerini de kullanabilir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde ve çok sayıda sektörde uygulanmış, 34 dilde kullanılabilen OCDI, güvenlik performans çıktılarını tahmin etmede kullanılan organizasyonel kültür faktörlerini ölçen bir tanılama aracı olarak türünün tek örneğidir.

ldi1 ldi2
OCDI üzerinde iyi sonuç alınan işyerlerinde yaralanma oranları da düşüktür. Bu korelasyon, çok düşük yaralanma oranı bulunan sahalardada geçerlidir.