Etiketleme – Kilitleme Sistemi

Büyük işletmeler, faaliyetlerinin çeşitliliği itibarıyla birçok riskle birlikte yaşamakta ve bu riskleri bertaraf etmek için her geçen gün artan sayıda teknolojik, yönetsel veya davranışsal sistemler geliştirmektedirler. Fakat buna rağmen sarsıcı olay ve kazalar olabilmektedir.

EKED Programı ile; bir tesis veya işletmenin bakım, onarım, ekipman, tesis ilavesi veya rutin olmayan çalışmalarında enerji altında çalışmayı engelleyecek, güvenli çalışma ortamını oluşturup risklerin bertarafını ve kontrolünü sağlamaya yönelik kullanışlı bir sistemin oluşturulması, meydana gelebilecek kaza ve yaralanmaları önlenmesi hedeflenmektedir.

Programın aşamaları aşağıdaki şekildedir:

1) Danışmanlık Süreci

  • Var olan talimat ve prosedürlerin gözden geçirilmesi
  • Tüm ana kilitleme ? etiketleme-deneme prensiplerinin tanımlanması
  • Kullanılacak metodun saflaştırılması
  • Enerji izolasyonu yapılacak noktaların haritalanması (Şirket yetkilileri eşliğinde)
  • Etiket-Kilit yönetimi (Asma kilit renkleri, anahtar tipi, vardiya değişikliği prensipleri, etiket tipi, etiket bilgileri, kilit sınıflandırmaları, çoklayıcı kullanımı)
  • İş izniyle entegrasyonu

2) Eğitim Süreci

Yöneticiler, sorumlu müdürler, bakım müdürleri-mühendisleri-teknisyenleri, üretim mühendisleri, teknisyenler, iş güvenliği sorumluları, teknik emniyet sorumluları, güvenlik sorumluları ve kendi operasyonlarında enerji izolasyonu, EKED yapacak tüm çalışanlar için kurgulanmaktadır.