DEKRA Organisational Reliability'nin (eski adıyla BST) Çalışma Ortamında iş güvenliği risklerine maruziyetin azaltılması konusundaki yaklaşımı olan Davranışsal Kaza Önleme Prosesi® (BAPP®), işyerinde güvenliği geliştirmek için esnek, sistematik ve kapsamlı bir yöntemdir. Maruziyet üzerine yukarı yönde odaklanan sözkonusu teknoloji, benzersiz, sürdürülebilir sonuçlar üretmenin yanı sıra anlamlı çalışan katılımı ve sahipliği de oluşturuyor. DEKRA'nın davranış temelli yaklaşımının dört temel ögesi bulunmaktadır:

bapp

Kritik Davranışları Belirleme : Yakın zamandaki kaza raporları arasından seçilenleri ve diğer bilgileri gözden geçirmek ve güvenli performans için kritik olan davranışları bulmak üzere kilit çalışanlardan oluşan bir yönlendirme ekibiyle çalışmaktayız. Komite üyeleri daha sonra her bir belirlenmiş davranışı operasyonel açıdan tanımlar ve bunları bir gözlem formuna ekler.

Verileri Toplama : Eğitimli çalışan gözlemcileri bundan sonra, işyerindeki risklere maruziyet düzeylerini ölçmek için gözlem formlarını kullanır. Bu kritik davranışların detaylı tanımları ise objektif bir ölçü sağlar ve güvenlik hakkında yeni bir sözlüğe kaynak oluşturur. Gözlemciler, kendi görevdeşleri üzerinde düzenli, isimsiz gözlemler yaparak gerçek zamanlı performans geri bildirimi sağlar.

Geri Bildirim Sağlama : Veriler toplandıktan sonra gözlemciler iş arkadaşlarıyla, gözlemledikleri güvenli ve riskli davranışlar hakkında resmi olmayan tartışmalar yapar. Gözlemci güvenli performansı destekler ve risk altındaki faaliyetlerin arkasındaki nedenleri açığa çıkarır. Veriler kaydedilir ve sonra DEKRA'ın tescilli veri izleme aracı olan Rincon ® yazılımına girilerek analiz edilir. Yayınlanan raporlar ve grafikler, güvenlik performansı hakkında sürekli ek geri bildirim sağlar.

Verileri Kullanarak Engelleri Kaldırma : Engel kaldırmak için gözlem verileri kullanılarak çalışanların riske maruz kaldıkları alanlar hedeflenir. Analiz yoluyla eğilimler, kullanıcı tanımlı değişkenlere bağlı olarak ortaya çıkarılabilir. Ekip aynı zamanda, bir etki yapacak çarelerin türlerini ve sayısını belirlemek için gözlemcilerin yazılı yorumlarını da kullanır.

bapp

Planlama, Değerlendirme, Uygulama ve Destek

Benzersiz bir deneyim çeşitliliğine sahip Dönüşen Adam ve DEKRA profesyonelleri, uygulamanın her aşamasında rehberlik yaparken müşterinin sahasında iç kaynakları da oluşturur. Organizasyonel kültürün öngörüsel değerlendirmesinden proses kolaylaştırıcı seçimine ve denetçilerle yöneticilerin katılımına ve yukarı yönlü verileri yönetmeye kadar, bilgimiz müşterilerimizin tuzaklardan kaçınmasına ve en başından itibaren başarı sağlamasına yardımcı olur. Başlangıç aşamasından sonra uygulama olgunlaştıkça Dönüşen Adam ve DEKRA kaynakları size yardım sunmaya hazırdır. Rapor analizi eğitimi ve Datalink Plus, internet kaynakları, sürdürülebilirlik değerlendirmeleri ve tüm dünyadaki Kullanıcı Konferanslarımıza katılım gibi veri hizmetleriyle Dönüşen Adam ve DEKRA, müşterilerini sürekli destekler.