Makine Risklerinin Yönetimi Eğitiminin Hedefi

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki iş kazalarının büyük bir oranı emniyetinin tam olarak sağlanamadığı makinalarda çalışma sonucu meydana gelmektedir. Bunun sonucunda oluşan iş kazalarının önlenebilmesi için, makinaların daha satın alma aşamasından başlayarak, üretimin güvenli ve verimli olarak devam etme sürecini de kapsayacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği  beklentilerini karşılaması gereklidir. Emniyeti tam olarak sağlanmış makinaları kullanan operatörlerin de zamanında ve düzenli olarak eğitimlerinin verilmesi bu alandaki iş kazalarını ortadan kaldırmaya yetecektir.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

Bu eğitim ile katılımcılar, 2006/42/AT yönetmeliğinden başlayarak, makinalarda ve proseslerde tehlikelerin neler olduğu, risklerin değerlendirildiği, enerji izolasyonu, güvenlik haritaları, makine koruyucuları  ile operatörlerin makinalara güvenli müdahale şartları, temizlik/muayene/yağlama kontrolleri ile görsel kontrol standartlarının oluşturulması konularını daha detaylı olarak inceleyebilecek, iş kazalarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak ipuçlarına dair deneyim paylaşımlarından faydalanacaklardır. Bunun için de eğitim sırasında katılımcılarla örnek uygulamalar ve kontrol formları paylaşılacaktır.

Kimler Katılabilir

Bu eğitime İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ve yöneticileri, proses mühendisleri, tasarım mühendisleri, üretim hatları ekip üyeleri katılabilir.

Eğitim İçeriği

1. Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) - Makine tasarımları ve imali ile ilgili temel sağlık ve güvenlik kuralları - Belirli makine kategorileri, hareketli makinelerde ve kaldırma işlerinde meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi

2. Makinelerda tehlikeler ve risk değerlendirmeleri - Makinelerda tehlikelerin analizi, güvenli kullanımda etkenler - Tehlike analizi metodolojisi - JSA/JSP ve tek nokta dersleri - Ekipmanların etiketlenmesi - Makinelerin kabul prosedürü, devreye almadan ve devreye alma sırasında uygulama planları, kontrol formları

3. Mekanik ekipmanlarda zararlı enerjinin izolasyonu - Mekanik tehlike tanımı, kontrol ekipmanları - Diskonnektler - Kilitleme / etiketleme - Acil durdurma - Enerjinin izole edilmesi / yeniden enerjilendirme - Prosedürler

4. Proses sistemlerinde zararlı enerjinin izolasyonu - Proses sistemlerinde tehlike tanımı, hatların izole edilmesi - Hatlarda kilitleme / etiketleme - Enerjinin izole edilmesi / prosesin yeniden enerjilendirilmesi

5. Makinelerde güvenlik haritalarının hazırlanması - Güvenlik haritalarının hazırlanması metodolojisi, - Temizlik/muayene/yağlama kontrolleri - Görsel kontrol uygulamaları

Eğitim Süresi

2 (İki) Gün

Katılımcı Sayısı

16 (Onaltı) Kişi

Notlar

Eğitim sırasında katılımcılarla örnek uygulamalar ve kontrol formları paylaşılacaktır.